Kallelse årsmöte onsdag den 24 februari

  • 08 januari 2021

SPF-Sydportens årsmöte 2021 kommer detta år att genomföras per Capsulam. Detta innebär att alla medlemmar får möjlighet att rösta digitalt via sin dator, eller via svarspost på utsänd svarstalong. Årsmötet är utlyst till onsdag den 24 februari och vi vill ha ditt svar senast då. Välkommen att delta! Styrelsen

Publicerades: 08 januari 2021 Uppdaterades: 08 januari 2021