Om föreningen

Uppdaterades: 09 februari 2020

SPF Seniorerna Tingvalla är Karlstads största SPF förening.

Föreningen arbetar för att förbrättra Seniorernas villkor med bland annat pensioner, bostad, och omvårdnad genom KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och RPR (Regionens Pensionärsråd). Mycket vilktigt är också att arbeta för en trevlig sociala samvaro mellan våra föreningsmedlemmar.

Våra månadsmöten hålls sista onsdagen i månaden kl 13:30 i Seniorernas Hus  ( bild )

Förutom månadsmöten ordnas resor studiebesök och aktiviteter av olika slag som t.ex. Sång, Läsecirkel, Bowling, Boule och Bridge.

Alla intresserade är varm välkomna på våra möten och att delta i våra aktiviteter.

Publicerades: 08 mars 2018 Uppdaterades: 09 februari 2020