Hitta på hemsidan!

Uppdaterades: 08 februari 2019

Vill du få hjälp med att lätt hitta den information du söker på hemsidan, så kan du läsa vidare i guiden här nedan!

Liten guide för att lätt hitta information på vår hemsida!

  Viktigt!  Olika slags information finns att hämta, både genom att klicka på själva rubriken i menyn, och genom att gå tillbaka och klicka på pilarna/underrubrikerna som ligger under.

Det kan vara lätt att missa pilarna, särskilt om man använder mobilen. Klickar man sig inte vidare, så missar man all mer detaljerad information!

Under Menyn finns följande flikar:

1. Startsidan.

Här kan du finna kort information om de senaste uppdateringarna/nyheterna, och om det som kommer närmast i programmet! I den sk Karusellen, mitt på sidan, finns information om de kommande, mest aktuella, aktiviteterna.

Under karusellen på förstasidan ligger nu länkar till Kalender och Referat, nytt från 2019. Kalendern uppdateras kontinuerligt med information om kommande möten och aktiviteter. Länkar till detaljerade programblad finns. Genomförda aktiviteter tas bort. I referaten kan du då istället efteråt läsa om det vi har gjort och varit med om, detta år och tidigare! 

Därunder finns Senaste Nytt, från Föreningen.  Där informeras om annat, som är nytt på den här hemsidan eller inom föreningens arbete. Det kan exempelvis vara information om senaste gjorda uppdatering, påminnelser om anmälningar till resor, inbjudningar från distriktet eller andra föreningar etc. Det kan även handla om information om eller länkar till andra nyheter, som kan vara av intresse utifrån föreningens syfte och verksamhet. Vill du även läsa "Senaste Nytt" från Förbundet eller från Senioren, så klickar du bara på de rubrikerna.

När en nyhet inte längre ryms under "Senaste Nytt" på Startsidan förpassas den till  Nyhetarkivet, där nyheter som blivit publicerade under "Senaste Nytt" samlas månadsvis.En länk dit finns längst ner på sidan.

Under "Senaste Nytt"  finner du sedan ett block med Annonser från våra lokala sponsorer! Klickar man på själva bilden, så länkas man sedan vidare till sponsorens egen hemsida!

 

2. Vi går vidare i den övre menyraden. Hitta på hemsidan! Där är du nu.

3. Om föreningen  Under huvudrubriken finns föreningens verksamhet och målsättning kortfattat beskriven i allmänna ordalag. Där finns olika texter: under rubriken finns en allmän beskrivning, och går man vidare och klickar på pilarna under finner, så man fler underrubriker med mer detaljerad information om styrelse och kontaktpersoner, olika funktionärers uppdrag, årsmötesdokument, stadgar, olika policydokument, protokoll från kommunens pensionärsråds möten, m.m.

4.  Bildgalleriet! Här finns det fler bilder från våra aktiviteter och möten!

5. Aktivitetsarkiv Detta är samlingsplats och arkiv för informationen om alla slags aktiviteter under året, samlade i olika kategorier. Här får man klicka sig vidare, här finns många rubriker, pilar och länkar! Informationen uppdateras vid behov.

Tidigare fanns i listmenyn även en separat flik med information om KPR, pensionärsrådet. Denna information ligger nu istället under fliken Om föreningen, se ovan.

5. Vi tycker och tänker! Här kommer vi att kunna läsa medlemmars insändare, och du kan själv vara aktiv genom att skicka in dina bidrag. Mejla bara ditt bidrag till mejladressen  spfseniorerna.arvika.web@gmail.com!

6. Bli medlem  Här finns intresseanmälan för blivande nya medlemmar! Välkomna!

7. Förmåner  Här beskrivs de rabatter och andra förmåner som följer med medlemsskapet. Klicka dig vidare!

 

Slutligen - En hemsida blir levande genom att brukas av alla gemensamt!

Om jag, som webbansvarig, inte själv kan delta vid någon aktivitet, så är jag mycket tacksam om ni, alla övriga medlemmar, kan bidra med någon bild och/eller skriftlig formulering om vad ni varit med om! Med hjälp av det jag får kan jag då sedan ändå skriva ihop något om begivelsen, och presentera under Referat.

Publicerades: 05 april 2018 Uppdaterades: 08 februari 2019