Kontakta oss

Berit Adolfsson

Väntjänst,Folkhälsa/Friskvård

Mia Marianne Alexandersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Bengt Eriksson

Revisor

Karl-Erik Eriksson

Folkhälsa/Friskvård

Rigmor Eriksson

Resor

Rune Gårdh

Utbildning

Rune Gunnarsson

Trafik

Bodil Hedman

Medlemsregisteransvarig CU

Marianne Karlsson

Revisor

Judith Kisch

Medlemsregisteransvarig CU

Solveig N.M. Larsson

Väntjänst,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Ingegerd Spångberg

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Ulla Svedlund

Väntjänst