Kontakta oss

Uppdaterades: 22 januari 2016
--todo--

Berit Adolfsson

Väntjänst,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Mia Marianne Alexandersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Gunnar Dalmar

Valberedning

--todo--

Bengt Eriksson

Revisor

--todo--

Karl-Erik Eriksson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Rigmor Eriksson

Resor

--todo--

Rune Gunnarsson

Trafik

--todo--

Rune Gårdh

Utbildning

--todo--

Bodil Hedman

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Marianne Karlsson

Revisor

--todo--

Judith Kisch

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Solveig N.M. Larsson

Väntjänst,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ingegerd Spångberg

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ulla Svedlund

Väntjänst

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 22 januari 2016