Fallprevention

  • 30 januari 2020

Fysioterapeut Britt Granum från kommunens vård och stöd föreläste om hur vi undviker fallrisker utifrån Socialstyrelsens publikation

" Alla människor kan falla men om Du äter rätt, rör på Dig och har koll på Dina mediciner kan Du minska risken att falla"

Se broschyren "Balansera mera!" 

Publicerades: 30 januari 2020 Uppdaterades: 31 januari 2020