Samverkan

  • 08 februari 2020
  • Vi som sågs på Kyrkans hus från vänster Johnny Lundgren och Karin Bohlin från Edabygden. Hans Palmqvist sittande , Ulla Johansson och Annelise Paulsen längst bak

Diskussioner om former för samverkan inleddes redan tidigt i höstas,
med ett första gemensamt styrelsemöte, då på Jössebygdens planhalva.
Nu fortsätter vi det jobbet tillsammans, här är vi i Charlottenberg!

Vi kommer att bjuda in respektive förening vid arrangemang som föredrag, konserter och resor

Protokoll mm finns på sidan "Om föreningen"

Publicerades: 08 februari 2020 Uppdaterades: 08 februari 2020