Historik om SPF Edabygden

Uppdaterades: 16 september 2019

Här kan du läsa om hur vår förening bildades

            

Edabygdens SPF bidades 15 november 1993. Dåvarande distriktsordföranden (Erik Jönsson) tog initiativet och Annie Fredriksson fick uppdraget att boka Köla församlingshem för ett förberedande möte och på detta om möjligt bilda en interimstyrelse. Till mötet kom förutom Erik Jönsson och dåvarande ordförande i Jössebygdens SPF ett antal intresserade Edabor. En interimstyrelse kunde bildas. I denna ingick Sven-Arne Larsson, Ann-Marie Rönn, Anna-Stina Holt, Annie Fredriksson och Hans Wikman.

Det första årsmötet hölls 24 januari 1994 och inför detta gjorda ovannämnda marknadsföring. C:a 50 personer kom till Köla församlingshem där mötet hölls, de flesta från Köla och Järnskog.

Sven-Arne Larsson valdes till ordförande och som ledamöter valdes Anna-Stina Holt, Märtha Wikstrand, Ann-Marie Rönn och Hans Wikman. Suppleanter blev Olle Skönnå och Lars-Ola Nilsson. Vid konstituerande möte valdes Hans Wikman till vice ordförande, Ann-Marie Rönn till sekreterare och Anna-Stina Holt till kassör. På årsmötet fastställdes årsavgiften till 100kr. Höjningen på de 20år som gått är blygsam då 2013 års medlemsavgift är 200kr. Köla församlingshem har under alla år varit årsmöteslokal. Föreningen har förutom av årsavgifterna finansierats av kaffeservering en vecka/år i Köla sockenstuga 1994-1999 där medlemmen Stina Hvitt stod för bakandet av kaffebröd. Fr. o. m. år 2000 blev föreiningen tilldelad en vecka på våffelkaféet på Bruksgården i Skillingmark. Desstom har intäkter fåtts genom lotterier och en liten del från sponsring av Westra Wermlands Sparbank och Eda kommun.

Medlemsantalet var 77 personer 1995 och idag uppgår antal medlemmar till 119.

Publicerades: 28 mars 2017 Uppdaterades: 16 september 2019