Kontakta oss

Uppdaterades: 28 november 2018
--todo--

Karin Bohlin

Styrelsen ersättare

--todo--

Anders Johansson

Styrelsen ordförande

--todo--

Johnny Lundgren

Styrelsen ersättare

--todo--

Åke Lövgren

Styrelsen kassör

--todo--

Christina Strandberg

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

--todo--

Anders Wikman

Styrelsen ledamot

--todo--

Birgitta Åkerblom Lövgren

Styrelsen sekreterare

--todo--

Erik Bakken

Revisor

--todo--

Gunnar Bryntesson

Revisor

--todo--

Gunilla Cajdell

Valberedning

--todo--

Ove Gill

Valberedning

--todo--

Monica Johansson

Valberedning

--todo--

Gunnel Knutsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 28 november 2018