Om föreningen

Uppdaterades: 14 februari 2020

Välkommen till SPF Seniorerna Edabygden

 SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer oavsett ålder. Organisationen är Sveriges äldsta, grundad 1939 och verkar på tre nivåer, riksnivå, distriktsnivå och lokalnivå.

Organisationen är tvådelad dels för att påverka lokal-, regional- och rikspolitik, samt samhället i övrigt i en riktningen som gynnar seniorer, dels för att på lokal och regional nivå erbjuda medlemmarna ett utbud av aktiviteter som bidrar till att öka livskvalitet och ge ett rikare socialt liv.

SPF Edabygden bildades 1993, läs gärna "Historik" i trädet på vänster sida

Vi anordnar utifrån våra medlemmars önskemål och förslag av "programkommittén" olika aktiviteter som resor, föredrag, studiebesök och andra kulturella arrangemang. Våra studiecirklar utformas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För närvarande erbjuder vi boulespel, snickeri- och litteraturcirkel samt släktforskning. Vi deltar varje sommar i Våffelkaféet i Skillingmark och sköter det under en vecka. 

Föreningen representeras i kommunens pensionärsråd, KPTR, 4 gånger/år. Detta för att hålla sig á jour om vad som sker i kommunen som kan påverka pensionärernas situation. 

Sedan hösten 2019 har vi ett samarbete med grannföreningen Jössebygden i Arvika. Vi bjuder in varandra till olika aktiviteter som föredrag, konserter och resor mm.

Mer information om medlemsförmåner mm finns

på Distriktsnivå

på Riksnivå

Publicerades: 27 mars 2017 Uppdaterades: 14 februari 2020