Aktuella remisser

Uppdaterades: 18 september 2019

På den här platsen kommer vi att publicera aktuella remisser som vi ska besvara eller har besvarat

Förslag till boendepolitiskt program  från förbundsstyrelsen.

Distriktsstyrelsens yttrande
"Uppsaladistriktet finner programmet välgörande kort och precist, samt i överensstämmelse med tidigare ställningstaganden. Det är bra att bakgrunden redovisas separat för den som vill gå djupare in i frågorna.
Vi anser också att fokus i förslagen bör ligga på vad som kan göras på kommunal nivå. Förslag på riksövergripande förändringar av finanspolitiska art, som reavinstskatt, ränteavdrag mm. tenderar lätt att bli allmänt hållna och kräver ett mycket mer omfattande och detaljerat bakgrundsunderlag."

Regional utvecklingsstrategi.
Region Uppsala håller på att ta fram en uppdaterad utvecklingsstrategi
för 2030. Distriktet har varit med och lämnat synpunkter. Bifogat finns
ett par dokument som tagits fram i processen. Ett förslag till ny
utvecklingsstrategi för beslut i regionen kommer i november 2019.
Identifierade och uttalade återkommande områden 2019-09-13
Preliminär summering av aktualitetsprövning RUS - ver 2019-09-13

Stadgeremissen
Förbundets stadgekommitté har gjort ett stort arbete med att ta fram förslag på reviderade, nya stadgar för förbund, distrikt och föreningar. Vid ordförandemötet den 16 september presenterades frågeställningar och underlag som ska ligga till grund för remissarbetet. Det fullständiga materialet är utskickat till alla distrikt och föreningar.
Vid ordförandemötet presentarade förbundsstyrelseledamoten Monica Ulfhielm ett antal bilder, som här finns som en PowerPoint-fil (i äldre format så att det ska inte vara något problem att öppna den). Bilderna är en sammanfattning av förslaget.
Presentationen kan gärna användas vid remissarbetet i föreningarna. Den är också redigerbar, så att förslag på förändringar kan läggas in på respektive bild.
Öppna presentationen genom att klicka här.

 

 

Publicerades: 17 september 2019 Uppdaterades: 18 september 2019