Information från distriktet

Uppdaterades: 19 januari 2019

På denna nya sida kommer vi att presentera aktuella pensionärspolitiska frågor, Insändare, debattartiklar, aktiviteter, remisser mm.

Under hösten har ett antal insändare signerade av företrädare för flera SPF-föreningar publicerats i bl.a UNT. Följande insändare publicerades i Enköpings-Posten, Upplands Nyheter och UNT Nätbilaga under jul-nyårsperioden.

Pensionsnivåerna blir alltför låga!

Här i Uppsala län kommer genomsnittspensionen år 2019 att ligga på cirka 14 350 kr efter skatt. Pensionsnivåerna blir alltför låga för många äldre. Dessutom halkar pensionerna successivt efter löner, hyror och andra utgifter de kommande åren - pensionärernas köpkraft försämras.

Samtidigt bedöms en månadsbudget - utan bil - med vanliga räkningar och matkostnader hamna på strax under 4800 kronor. Till detta kommer bostadskostnader, där genomsnittshyran för en tvårumslägenhet ligger på strax under 6000 kronor.

Breda grupper pensionärer har alltså så skrala pensioner efter ett långt arbetsliv att de antingen inte klarar av alla basutgifter eller bara gör det precis. Det är orimligt att man som senior inte har råd att träffa vänner eller barnbarn, eller kan skaffa en ny smarttelefon eller byta ut sina glasögon. Det är tyvärr inte konstigt att förtroendet för det svenska pensionssystemet dalar, bland unga såväl som äldre.

Livet som senior ska inte handla om att ekonomiskt tvingas välja bort saker mot sin vilja. Man ska känna trygghet och frihet att leva väl efter ett långt liv i arbete och många års skatteinbetalningar. Pensionssystemet måste därför ses över i sin helhet med målet att ge trygga pensioner för både dagens och framtidens pensionärer.

Eva Eriksson
förbundsordförande SPF Seniorerna

Hans-Ivar Byberg
distriktsordförande SPF Seniorerna Uppsala län

 

Publicerades: 16 februari 2018 Uppdaterades: 19 januari 2019