Information från distriktet

Uppdaterades: 12 juni 2019

På denna nya sida kommer vi att presentera aktuella pensionärspolitiska frågor, Insändare, debattartiklar, aktiviteter, remisser mm.

Vid årets distriktsstämma lades en motion om problemen med hanteringen av kontanta pengar. Detta är ett problem både för SPF:s alla föreningar och alla andra seniora medborgare. Mynt och sedlar är lagliga betalningamedel, men svårigheterna att använda kontanter ökar, inte minst beroende på bankernas ovilja att befatta sig med kontanter. På stämman gavs uppdrag åt distriktsstyrelsen att tillskriva berörd minister i den sittande regeringen samt att skicka brevet för publicering i valda tidningar.

Styrelseledamoten Lars O Eriksson fick en intressant insändare publicerad i UNT den 2 juni. Läs den nedan (klicka här)

Här kan du läsa distriktets brev den 2019-05-20 till regeringen:

 

SPF Seniorerna Uppsala län

Finansmarknadsminister
Per Bolund
Regeringskansliet.

BANKERNA OCH KONTANTHANTERINGEN I SYNNERHET OCH DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET I ALLMÄNHET!

SPF Seniorerna Uppsala län vill med detta brev markera och protestera mot att bankerna inte har kontanthantering numera. Detta skapar svårigheter för många av våra medlemmar i Uppsala län och givetvis även i övriga landet. En stor grupp pensionärer har inte ens en dator och kan därmed inte betala eller handla digitalt.

Bankomaterna är ofta ur funktion och därtill känner många äldre en oro att bli rånad och överfallen när de tar ut pengar i automaterna när de fungerar.

Riksbanken/Regeringen gav ut nya sedlar och mynt bara för ett par år sedan, pengar som snart inte går att använda då vissa affärer, restauranger och apotek inte längre tar emot kontanter. En skrämmande utveckling eller om man så vill kan man kalla det avveckling.

Det är dessutom en diskriminering av många äldre och handikappade personer och vad vi vet så är inte diskriminering tillåten i vårt land.

Vi kräver och hoppas att regeringen sätter ned foten i frågan och lagstiftar att bankerna måste ha en för kunderna kostnadsfri kontanthantering.

Vi kräver vidare att regeringen medverkar till att sjukhus, vårdcentraler och apotek måste ta emot kontanter om så behövs.

SPF Seniorerna Uppsala län är tacksamma om du som finansmarknadsminister snarast tar tag i detta som för många av våra medlemmar är ett problem.

Hans-Ivar Byberg                                                 Lars O Eriksson
Ordförande                                                           Styrelseledamot
SPF Seniorerna Uppsala län                               SPF Seniorerna Uppsala län

Kopia: Upsala Nya Tidning och
SPF Seniorernas medlemstidning Senioren

***************************************** 

Dags att lagstifta om kontanthanteringen

Nu går skam på torra land brukar det heta för nu har Bankomats vd flaggat för att gratis uttag kan försvinna om inte staten tar ansvar för infrastrukturen.

Debatterna om kontanternas vara eller inte vara fortsätter att rasa och då främst från en vd från Bankomat. Detta trots att företagen när lönekuvertet försvann så kom bankomater och bankerna hanterar löntagarnas och företagarnas pengar, efter det kom ett annat idiotiskt beslut att bankerna inte ska hantera kontanter på bankkontoren.

Var ska det finnas kontanter om inte på banken?

Om vi nu alldeles för godtrogna svenskar tar ut våra egna pengar, det vill säga de pengar vi äger, så kan det bli att vi får betala en avgift till Bankomat! Bankomats vd borde fundera igenom sitt idiotiska förslag. En nyligen gjord Sifo-undersökning visar på att hela 72 procent av svenskarna vill kunna betala med kontanter framöver.

En lagstiftning måste till så att bankkontoren åter hanterar kontanter och att förslag likt det som Bankomats vd kommer med betraktas som olagligt. Därtill för att bedriva näringsverksamhet som allmänna affärer, restauranger, apotek mm så måste det till en lag så att de tvingas till att hantera kontanter. Vad sjutton är det frågan om, några har fått hjärnsläpp helt klart.

Lars O Eriksson

Ledamot i SPF Seniorerna Luthagen och SPF Seniorerna Distriktsstyrelse

 

******************************************

Tidigare publicerat

Pensionsnivåerna blir alltför låga!

Här i Uppsala län kommer genomsnittspensionen år 2019 att ligga på cirka 14 350 kr efter skatt. Pensionsnivåerna blir alltför låga för många äldre. Dessutom halkar pensionerna successivt efter löner, hyror och andra utgifter de kommande åren - pensionärernas köpkraft försämras.

Samtidigt bedöms en månadsbudget - utan bil - med vanliga räkningar och matkostnader hamna på strax under 4800 kronor. Till detta kommer bostadskostnader, där genomsnittshyran för en tvårumslägenhet ligger på strax under 6000 kronor.

Breda grupper pensionärer har alltså så skrala pensioner efter ett långt arbetsliv att de antingen inte klarar av alla basutgifter eller bara gör det precis. Det är orimligt att man som senior inte har råd att träffa vänner eller barnbarn, eller kan skaffa en ny smarttelefon eller byta ut sina glasögon. Det är tyvärr inte konstigt att förtroendet för det svenska pensionssystemet dalar, bland unga såväl som äldre.

Livet som senior ska inte handla om att ekonomiskt tvingas välja bort saker mot sin vilja. Man ska känna trygghet och frihet att leva väl efter ett långt liv i arbete och många års skatteinbetalningar. Pensionssystemet måste därför ses över i sin helhet med målet att ge trygga pensioner för både dagens och framtidens pensionärer.

Eva Eriksson
förbundsordförande SPF Seniorerna

Hans-Ivar Byberg
distriktsordförande SPF Seniorerna Uppsala län

 

Publicerades: 16 februari 2018 Uppdaterades: 12 juni 2019