Distriktsstyrelsen

Uppdaterades: 16 april 2018

Hans-Ivar Byberg

Ordförande styrelsen

Inger Rosén Hansson

Styrelsen vice ordförande

Bo Wahlström

Styrelsen sekreterare

Karl-Gunnar Örenius

Styrelsen kassör

Bertil Brifors

Styrelsen ledamot

Lisbeth Ekman

Styrelsen vice sekreterare

Gunnel Jägare

Styrelsen ledamot

Göran Pilström

Styrelsen ledamot

Monica Johansson

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 15 november 2017 Uppdaterades: 16 april 2018