Extra kurs i digitalt arbete

  • 30 september 2020

Inbjudan till en extrakurs i Teams för er som ännu inte utnyttjat tillfället att lära er lite mer om detta redskap för digitala möten. Inbjudan riktar sig i första hand till föreningarnas ordförande. Läs mer på fliken Kurser och Aktiviteter, Kurser.

Publicerades: 30 september 2020 Uppdaterades: 30 september 2020