Distriktsstämman

  • 15 april 2020

Årets distriktsstämman blev, som tidigare meddelats, inställd pga coronakrisen. men den genomfördes digitalt istället. Stämmoprotokollet kommer att publiceras så snart det är justerat.

Publicerades: 15 april 2020 Uppdaterades: 15 april 2020