Medlemsregisteransvarig

Uppdaterades: 09 maj 2019

Medlemsfrågor på distriktsnivå samt visst stöd för föreningarnas registeransvariga

Karl-Gunnar Örenius, 070-5912118, kg.orenius@gmail.com 

Bertil Brifors, 0705-353413, b.brifors@outlook.com (utskick, statistik)

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 09 maj 2019