Medlemsregisteransvarig

Uppdaterades: 22 april 2020

Medlemsfrågor på distriktsnivå samt visst stöd för föreningarnas registeransvariga, distriktsutskick

Distriktsstyrelsen, Karl-Gunnar Örenius, 070-5912118, kg.orenius@gmail.com 

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 22 april 2020