Medlemsregisteransvarig

Uppdaterades: 16 april 2019

Medlemsfrågor på distriktsnivå samt visst stöd för föreningarnas registeransvariga

Karl-Gunnar Örenius, 070-5912118, kg.orenius@gmail.com

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 16 april 2019