Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

                                         Ordförande:
Vakant

                                         Kassör

Ann-Britt Norberg Tele 073-0374896 
Epost: persbo38@hotmail.com

 

                                   Sekreterare  

Ingegerd Norling Tel: 0224-31239
Epost i.norling@telia.com

                            Övriga styrelseledamöter.

Ronny Orvendal Tel: 0224-31461. 070-6289485
Epost: ronnyorvendal@hotmail.com

Östen Mohlin Tel: 0224-63021
Epost: ostenmohlin@live.se

Anders Eriksson Tel: 070-7940776 
Epost: andersmyrkarby@gmail.com    

Tommy Hofberg Tel: 070-5212322
Epost: tommy@iqlarm.se

Inger Johansson Tel:070-2960537
Epost: ingerjohansson58@gmail.com