Årsmötesinformation 2021

Föreningens årsmöte 2021 äger rum onsdagen den 15 september klockan 13.00 i Träffpunkten Storgatan 11. Här följer mer information om mötet.

Förutom årsmötesförhandlingar blir det underhållning av Stefan Lindeborg med visor och en eller annan historia. Föreningen bjuder på fika.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas vid mötet men återfinns också nedan. Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet:
- Föredragningslista
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Revisorernas berättelse
- Budget
- Program/verksamhetsplan
- Valberedningens förslag

För den som åker med allmänna kommunikationer finns hållplats för busslinje 30 framför huset. För resande med egen bil finns parkeringsplatser på Österplan längs järnvägen.

Alla medlemmar hälsas välkomna!