Månadsträffar hösten 2021

Pandemin fortsätter, men på en låg nivå och alltfler personer är vaccinerade. Restriktioner lättas efter hand eller upphör helt och vi planerar för att vi i höst kan bedriva verksamheten mer eller mindre som vanligt.

Detta innebär bl. a. att vi planerar för månadsträffar under hösten. Det är för närvarande osäkert om vi kan disponera vår sedvanliga möteslokal på Träffpunkten Årstagården så därför har vi också bokat alternativ möteslokal på Träffpunkten Storgatan 11. Underhållningen vid träffarna är just nu inte helt klar.

Följande datum gäller (det alternativa inom parentes):

  • 14/9    (15/9):    Årsmöte 2021
  • 12/10  (13/10):  Månadsträff
  • 9/11    (10/11):   Månadsträff
  • 7/12    (8/12):    Julbuffé

En fortsatt bra sommar tillönskas alla medlemmar

Styrelsen