Vi finns nu även på Facebook

Ni hittar oss på Facebook med adress SPF Vaksala-Almtuna. Sidan är ett forum för snabb information till våra medlemmar. Den pågående Covid 19-pandemin tilltager nu i styrka och gör det fortfarande svårt för oss att ordna träffar och annan verksamhet. Boule-verksamheten har vi lyckats hålla igång och kommer såvitt vi kan se att fortsätta. Övriga aktiviteter är starkt påverkade, men ta gärna kontakt med kontaktpersonerna för att få information.