Septembermöte 2017

Månadsmöte i Trögdsgården den 13 september 2017. Hortonomen Majlis Pettersson pratar om odling av växter.