Bilder från Vikinghallen 2017

Bilder från grötlunchen i Vikinghallen den 14 december 2017.