Info om seriespelet hösten 2021

     Resultaten redovisas här:        

             Finalen den 11 november 2021:                  Klicka och läs här                               Bilder från finaldagen publiceras   på hemsidan den 12 nov.                                   Grupp 1Grupp 2Grupp 3

    

 Till vårens seriespel är 24 lag anmälda. Seriespelet delas in i 3 grupper. Grupp 1 innehåller 8 lag, grupp 2 innehåller 8 lag, grupp 3 8 lag.
Grupperna spelar sina matcher vid samma veckodag och tid efter uppgjort schema.
Matchtiden bestäms av tävlingsledaren. Då signalen går är matchen slut. Om tvist uppstår under matchen tillkallas tjänstgörande tävlingsledare.
När matchen är avslutad går lagledarna tillsammans till tävlingsledarens bord och meddelar resultat. Nästa omgång börjar först när samtliga lag har spelat färdigt och på given signal.
Till final går de 4 bästa lagen i grupp 1 och 2 i grupp 3 .
Finalen spelas i 5 omgångar enligt Monradsystemet.
FINALEN SPELAS DEN 11 november KL 10.00
Reserver
Anmälda lag i serien ska genomföra sina matcher med kompletta lag. Lagledaren ansvarar för att laget är fulltaligt inför varje matchomgång. Om någon spelare i laget är förhindrad att närvara ska i första hand en ersättare från den egna föreningen vidtalas. Därför är det angeläget att varje förening har ett antal reserver gärna i proportion till antalet deltagande lag, som kan ställa sig till förfogande under hela serien. Varje förening bör i seriestarten lämna in en lista med namn och telefonnummer på sina reserver till tävlingsomgången. Om problem ändå uppstår finns nu möjlighet att låna en reserv ur poolen, som bildas från alla deltagande föreningars reservlistor.
Fortsättningsvis har seriespelet inte endast en tävlingsledare tillika domare för seriens samtliga omgångar, därför att ge alla möjlighet att deltaga i seriespelet. Vi har därför beslutat att hela boulesektionen utgör tävlingsledning. Vid behov träder en annan ur sektionen in som tävlingsledare och domare.
Seriens ledare är Bengt-Olov Lennartsson
KÄMPA VÄL OCH LYCKA TILL
Spelschema med gruppens deltagarlag                   grupp 1  grupp 2  grupp 3
Speltider och banangivelser för resp. omgång         grupp 1  grupp 2  grupp 3
                                                                                     Reservlista