Altuna kyrka

Gudstjänst i Altuna Kyrka den 5 mars 2017

  • Kyrkkaffe
  • Kyrkkaffe

SPF Seniorerna Trögd har varit på sin årliga kyrkresa den 5 mars, 20 medlemmar deltog.
Färden gick i år till Altuna kyrka.
Före kyrkobesöker åt sällskapet en god lunch på Dinners.
Innan gudstjänsten började berättade kyrkvärden Tord Johansson om kyrkan. Den är från 1850 och uppförd på en kulle en liten bit från den ursprungliga Medeltidskyrkan som var i allt för dåligt skick för att repareras.
Kyrkans äldsta inventarium är Dopfunten, den är från tidigt 1300-tal. Ljuskronor och ljushållare är från gamla kyrkan, ett solgudskors kommer från gamla kyrkans torn. Ett oblatjärn från 1500-talet finns också. Detta är en liten del av allt intressant som Tord Johansson berättade.
Gudstjänsten hölls av komminister Willy Ekström. Det var den första söndagen i fastan. Temat var Prövningens stund, predikan handlade om frestelser.
Dagens kollekt gick till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Gudstjänstbesökarna fick även njuta av vacker musik på orgel och flöjt. Bland psalmerna märktes bland andra "Jesus för världen givit sitt liv".
Efter gudstjänsten bjöd Erland och Ulla Jerlinder på kyrkkaffe. Nöjda med dagen återvände SPF:arna till Enköping och Trögden.

Ulla Haeger