Studiecirklar

Uppdaterades: 02 september 2020

Vi anordnar även studiecirklar

Bo Jägerstad leder en studiecirkel på temat Global Migration. Fyra möten på tisdagar kl 9.30-11.30, med start 22 september.
Anmälan till Bo senast 10 september, tel: 018-321863, e-post:bo.jagerstad@telia.com.

Mer om höstens studiecirkel:
Kursboken heter GLOBAL Migration. Migrationen har blivit en av samtidens mest omdiskuterade frågor. Men vad vet vi egentligen om dess orsaker och konsekvenser? Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet, ger här sin bild av det viktigaste om migrationen från mestadels fattigare delar av världen till den rikare västvärlden. Boken inleds med en översikt av migration genom historien. Med fokus på de senaste femtio åren tar den bl.a. upp vilka motiv som driver migranterna och hur det går för dem ekonomiskt i mottagarländerna. Den beskriver också vad forskningen vet mer och mindre om när det gäller de ekonomiska och sociala konsekvenserna för de samhällen som migranterna kommer till och för de samhällen de lämnar. Avslutningsvis förs en diskussion om möjligheterna till ökad kontroll i västvärlden över migrationen.
Kursboken är på 204 sidor och kostar 219 kr på Adlibris och 309 kr i Akademibokhandeln.
Antalet kursdeltagare är begränsat till 6 st. Mötena hålls i In Sundusum, Dag Hammarskjölds väg 246.

Publicerades: 28 augusti 2019 Uppdaterades: 02 september 2020