Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 28 augusti 2019

Nytt från ordföranden

Bästa vänner i SPF Seniorerna Sunnersta!

Varmt välkomna till en höst med, som vi i styrelsen hoppas, ett program som lockar många att komma och vara med på våra olika aktiviteter. Allt kan förstås inte passa alla, men visst finns det något i detta program som lockar dig att komma och vara med "i gänget"? Vi i SPF har sedan länge försökt att hjälpa till att bryta den isolering som en del av oss hamnar i när vi t.ex. lämnar arbetslivet eller förlorar våra nära, vänner eller partner, under livets gång. Så därför vill vi gärna att du som vill vara med inte drar dig för att komma ensam på våra sammankomster. Ge dig gärna tillkänna för någon av oss i styrelsen när du kommer så att vi kan ge dig mer information om oss och önska dig särskilt välkommen.

Våra månadsmöten tenderar att bli allt mer välbesökta och det måste väl bero på att vi lyckas hitta spännande föredragshållare, som med glöd berättar för oss om sina specialämnen. Därtill kommer studie­cirklar, studiebesök, teaterresor, guidade visningar på muséer, ja, se själv i det digra programmet, som både finns i tryckt form och på vår hemsida.

Som vanligt tillkommer programpunkter under höstens gång, vi annonserar dessa på våra månadsmöten, via hemsidan, och mejl, sedan brukar den berömda "mun-till-mun-metoden" också hjälpa till.

Hur har då vädret sommaren 2019 varit? Så här i slutet på juli när jag skriver detta har vi just avslutat en rätt lång värmebölja, över 30 grader i flera dagar och nu plötsligt sitter jag här och fryser med bara 17 grader på termometern.... Den svenska sommaren är härlig och nu ser jag fram emot att vi träffas igen!

Marianne W

Publicerades: 16 januari 2018 Uppdaterades: 28 augusti 2019