Styrelse

Uppdaterades: 15 februari 2019

Styrelseledamöter

Ordförande

Sven Östberg
Skyttestigen 18
819 63 Hållnäs
0294-232 20, 070-334 44 10
svenostberg@telia.com


Vice ordförande

Maud Karman
Kärven 254
819 66 Lövstabruk
0294-301 59, 070-390 77 55
maud.karven@gmail.com


Ekonomi- och Registeransvarig

Elenore Ericsson
Valnäs 207
819 61 Skärplinge
070-234 03 10
ellnor@telia.com


Sekreterare

Bo Ahrenby
Lotsvägen 16
819 63 Hållnäs 070-377 73 32 bo.ahrenby@telia.com


Styrelseledamot

Charlotte Karlsson
Sätravägen 6
819 30 Skärplinge
0294-105 28


Styrelseledamot

Sören Karlsson
Lotsvägen 14
819 63 Hållnäs
0294-261 04, 070-559 27 96
soren.carlsson@live.se


Styrelseledamot

Stefan Lindberg
Valnäs 302
819 61 Skärplinge
070-334 58 23
snuffe47@hotmail.com

Publicerades: 14 februari 2019 Uppdaterades: 15 februari 2019