Kontakta oss

Uppdaterades: 31 mars 2020

Här hittar du kontaktuppgifter till SPF Vallonens styrelseledamöter och funktionärer.

Postadress:

SPF Seniorerna Vallonen - Skärplinge
c/o: Sven Östberg
Fagerviken Skyttestigen 18
819 63 HÅLLNÄS

Telefon: 0294-23220
E-post: svenostberg@telia.com

Ordförande

Sven Östberg
Skyttestigen 18
819 63 Hållnäs
0294-232 20, 070-334 44 10
svenostberg@telia.com

Vice ordförande

Maud Karman
Kärven 254
819 66 Lövstabruk
0294-301 59, 070-390 77 55
maud.karven@gmail.com

Sekreterare- och Registeransvarig

Elenore Ericsson
Valnäs 207
819 61 Skärplinge
070-234 03 10
ellnor@telia.com

Kassör

Bo Ahrenby
Lotsvägen 16
819 63 Hållnäs                                                                                                   070-377 73 32                                                                                   bo.ahrenby@telia.com

Styrelseledamöter

Charlotte Karlsson
Sätravägen 6
819 30 Skärplinge
0294-105 28

Örjan Löfström                                                                                        Lillgärdsvägen 16                                                                                               819 30 Skärplinge                                                                                        070-604 29 60                                                                              orjan.lofstrom@gmail.com                                                                                                      

Hemsideansvarig

Sören Karlsson
Lotsvägen 14
819 63 Hållnäs
0294-261 04, 070-559 27 96
soren.carlsson@live.se

Trafik- och Friskvårdsansvarig

Stefan Lindberg
Valnäs 302
819 61 Skärplinge
070-334 58 23
snuffe47@hotmail.com

KPR och Reseansvarig

Maud Karman
se adress ovan

Bouleansvarig

Folke och Charlotte Karlsson
Sätravägen 6
819 30 Skärplinge
0294-105 28

 

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 31 mars 2020