Årsmöteshandlingar och kallelse

Föreningens årsmöte hålls på grund av coronapandemin enligt rekommendation från förbundsstyrelsen "per capsulam" vilket innebär att vi undviker ett fysiskt möte. Årsmöteshandlingar med förklaring till arbetssättet finns att läsa genom att klicka på länken nedan.