Månadsmöten

Uppdaterades: 01 februari 2021

Månadsmöten inställda på grund av Corona . Se istället under fliken aktiviteter .

 

Årsmöte per capsulam se föredragningslista  under fliken aktuellt  

 

Viktigt meddelande  !!!!!!!!!!!

Tyvärr får vi ställa in alla månadsmöten på grund av coronapandemin. 

 

 

Publicerades: 17 december 2019 Uppdaterades: 01 februari 2021