Välkommen till Koggen Östhammar

Uppdaterades: 12 november 2019

Välkommen till den lilla föreningen i Östhammars tätort

SPF -Seniorerna-Koggen har som mål att utvecklas så att vi attraherar nya medlemmar samtidigt som vi värnar om de behov som våra nuvarande medlemmar har. För att styrelsen skall kunna uppfylla dessa vackra mål är vi tacksamma för alla förslag till program och aktiviteter som Ni medlemmar för fram.

SPF-Seniorerna-Koggen har månadsmöten januari-maj och augusti-december, dvs nio gånger om året. Mötena hålls vanligtvis sista onsdagen i varje månad kl. 11.

Vid månadsmötena har vi ofta någon inbjuden, som informerar eller underhåller och därefter äter vi en gemensam lunch..

Under året anordnar SPF-Seniorerna-Koggen en eller flera resor till trevliga utflyktsmål oftast med buss gemensamt med SPF Seniorerna Rospiggen, SPF Jernet och SPF Seniorerna Havsörnen. Även resor med egna bilar förekommer.

Dock är det den sociala samvaron, som vi tycker är det viktigaste, och det anser vi att SPF- Koggen-Seniorena lever upp till detta med sitt "lilla" medlemsantal (idag 96 pers.), som bor på en liten yta där alla har möjlighet att träffas och umgås.

Medlemsavgiften i SPF-Seniorerna- Koggen är fr.o.m. 2020 300 kronor. Avgiften kommer att utdebiteras central i mitten av januari med förfallodatum 28 februari.

För dessa pengar får du:

 *teckna fördelaktig grupplivförsäkring och olycksfallen medlemsförsäkring som gäller föreningsaktiviteter som arrangeras samt till och från dessa

* tidningen Senioren med 9 nummer / år och vårt informationsblad "Nytt" 9 ggr/år.

* deltaga i studiecirklar, kurser, resor, fysiska aktiviteter samt de samkväm och fester vi ordnar

 

 

 

Publicerades: 13 december 2016 Uppdaterades: 12 november 2019