Träff med nya medlemmar i Nyby

Vi samlas i plommonrummet kl 13:30

Anmälan senast dagen före till:

Gunilla på tel. 018-26 03 40 eller gunilla.strid@outlook.com