Månadsträff 14:e maj i Nyby

Eric Knutsson, instruktör i civilförsvarsförbundet, talar om katastrofberedskap

Start 13:30, Tisdag 14 maj.

Anmälan senast 13/5 till Gunilla Strid gunilla.strid@outlook.com eller telefon 018 260 340

Eric Knutsson om hur vi förbereder oss för att klara allvarliga samhällsstörningar som kan drabba vatten, värme, el m m.