En vecka på Österlen 3:e till 6:e oktober

Österlen - äpplen, kryddor och ädla drycker

Pris 5200 kr (Enkelrumstillägg 1065 kr)

Anmälan snarast till Ulla-Britt Hellqvist tfn 070-6968781 eller e-post ub.hellqvist@gmail.com

Läs mer