Årsmöte 2021

Torsdag 14 oktober 2021 Lokal: 86:an. Underhållning av dragspelaren Staffan Klingspor.

Begränsat antal medlemmar. Anmälan senast 11/10 till brostrm1@telia.com 0761-309270 eller gunilla.strid@outlook.com 0730-914261. Motioner lämnas senast 25/9 till styrelsen.