Bridge

Hjärngymnastik för alla

När pandemin är över fortsätter vi. Även nybörjare välkomna!

En enkel introduktion till Bridge.

Tisdagar kl. 09.00-12.00
Lokal: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58.
Ledare: Ulf Lundberg, tel. 070-603 07 06