Om föreningen

SPF seniorerna Almunge-Knutby

är den lokala föreningen av Sveriges Pensionärsförbund och ingår i SPF seniorerna Uppsala-distriktet. Medlemmarna är bosatta i Almunge, Knutby, Faringe, Länna och Bladåker samt landsbygden kring dessa orter.

Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF seniorerna, Sveriges Pensionärsförbund seniorernass ändamål genom att
• aktivt verka för att ansluta personer som kan erhålla medlemskap
• inom ramen för de ändamål som angetts för förbundet tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna. Samverkan mellan föreningarna.

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem.

SPF samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Årsavgiften är 250 kr per år och medlem. Avgiften ska betalas till SPFs förbundskonto och de fördelar sen ut respektive del till distriktet och till föreningen. Så invänta betalningskort och betala till rätt bankgiro. Alltså INTE till föreningens bankgiro. Ni som har autogiro tänk på att ändra konto. 

Föreningens bankgiro-nummer är 328-3231 "SPF Seniorerna Almunge-Knutby". (OBS: Ej längre plusgiro). Swishnummer är 123 157 65 60. Ange avsändare och ärende!

VARMT VÄLKOMMEN TILL SPF SENIORERNA ALMUNGE-KNUTBY!