Yoga

Yoga kommer att starta den 6:e oktober i Knutbygården. Mer information om anmälan hittar du under Friskvård/Yoga.