Gymnastik och stavgång

Gymnastiken vid Faringe bygdegård under Mariannes ledning startade 3 maj och kommer att fortsätta juni månad ut. För de som har lust att fortsätta med stavgång så finns det en grupp som träffas i Knutby på torsdagar kl. 10. Läs mer under Friskvård.