Program för uppföljande Årsmöte och Friluftsdag

Under Månadsträffar kan ni nu hitta ett detaljerat program för onsdagens uppföljande årsmöte och friluftsdagen.