Boule

Vi är just nu mitt i en vinter och en pandemi, men vi ser framåt till våren med förhoppning att vi kan börja spela på Torslund i Almunge. Mer information från bouleansvarige finns under friskvård.