Geocaching 29/9

Nästa geocaching äger rum runt Fjällnora. Vi samlas på parkeringen tisdag 29/9 kl. 13. Se Friskvård för mer information.