Årsmöte

Årsmöte äger rum i Faringe bygdegård onsdagen 12/2 kl. 13. Alla handlingar till mötet finns nu upplagda på hemsidan.