Årsmöte

  • 01 februari 2020

Årsmöte äger rum i Faringe bygdegård onsdagen 12/2 kl. 13. Alla handlingar till mötet finns nu upplagda på hemsidan.

Publicerades: 01 februari 2020 Uppdaterades: 01 februari 2020