Årsmöten

Årsmötet den 10 februari 2021 har på grund av corona-pandemin skett per post och e-post (s.k. per capsulam). Ett uppföljande fysiskt årsmöte avser vi att hålla på försommaren.

Årsmöte 2021 per capsulam fram till den 15:e februari.

Omröstningar till styrelse m.m. har skett per post och e-post med sista  svarsdag den 15:e februari. Detta möte kommer att kompletteras av ett fysiskt möte när så kan hållas, troligen i maj månad.
Handlingar publiceras på denna hemsida vartefter de är klara. Underskrifter kan inte ske just nu, men kommer att ske så snart det är möjligt.

Verksamhetsberättelse 2020_signerad

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till ledamöter 2021

Omröstningsformulär för årsmöte 2021

Årsmötesprotokoll 16 febr 2021_signerat

Årsmöte 2020 hölls i Faringe bygdegård den 12 febr 2020 kl 1300.

Affisch 12 feb 2020 Årsmöte

Dagordning för årsmöte_12 feb 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse för 2019

Valberedningens förslag till ledamöter 2020

Årsmöte 2019 hölls i Faringe bygdegård den 13 feb 2019 kl 1300.

Årsmötesprotokoll 2019

Dagordning för årsmöte_13 feb 2019

Valberedningens förslag till ledamöter 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2018

Årsmötet 2018 hölls i Faringe bygdegård 14 feb 2018 kl 1300.

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Revisionsberättelse för 2017

Årsmötet 2017 hölls i Faringe bygdegård den 15 febr 2017 kl 1300.

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Revisionsberättelse för 2016