Bussresor

Föreningen anordnar flera bussresor varje år, vilket sker i samarbete med PRO Almunge, PRO Knutby och Nord-Sydresor. Nedanstående resor var planerade för 2020, men fick ställas in pga coronapandemin. Vi hoppas på att kunna anordna dessa vid senare tillfällen.

24 Juni Tvådagarsresa till Världsarvet Hälsingegårdar. Det ingår även besök på Wäxbo Lin och Wij trädgårdar.

26 Aug Stockholms skärgård samt besök på Nationalmuseum.

20 Sept Buss och båt till Ålands skördemarknad.