Sävaådalen 30 år

Uppdaterades: 09 mars 2019

14 november 1984. Hagunda SV avdelning beslutade i samråd med SFRF:s distriktsordförande Artur Pettersson att inbjuda pensionärer i området till en informationsträff i Brunna föreningsgård. Ett 20- tal pensionärer deltog. Från SFRF distriktet medverkade förutom ordföranden och sekreterare Olle Lemne och från SV distriktet Håkan Bergström. Stig Nilsson och Märta Hagman representerade Hagunda SV avdelning. Det beslutades enhälligt att bilda en SFRF avdelning och en interimsstyrelse valdes med Martha Hagman som ordförande. Namnet blev Hagunda SFRF avdelning och man satte årsavgiften till 30 kronor.

23 januari 1985. Första ordinarie årsmöte hölls. Ragnar Kjellerby valdes till ordförande. Namnfrågan diskuterades och Sten Uppsäll föreslog att föreningen skulle heta Sävaådalen.

28 mars 1985. På ett månadsmöte i Järlåsa antogs enhälligt namnet Sävaådalens pensionärsförening. Medlemsantalet har stadigt ökat genom åren. De från början 19 medlemmarna är i dag drygt 300.

Friskvård är ett stort och viktigt inslag i föreningens målsättning med verksamheten och de flesta av våra aktiviteter kan räknas in under denna rubrik. Det handlar om att stimulera nyfikenhet, kreativitet och rörlighet på alla möjliga sätt i trivsam gemenskap.

Studiecirklar. En studiecirkel i bridge, ledd av Rune Jergeby, är fortfarande en betydelsefull del av föreningens verksamhet och bridgespelet pågår under vinterhalvåret varje tisdag.
Studiecirklar förekommer nästan varje år. Ibland har de behandlat olika resmål. Ibland har det handlat om Upplands historia, seder och bruk. Trafikkunskap har avverkats liksom att kunna utnyttja mobiltelefon och dator. Aktiekunskap, Qigong, Sömnskola och Linné (under jubileumsåret) har varit lockande ämnen. Under de senaste åren har medlemmar intresserat sig för släktforskning och
motion i form av line-dance. Den allra senaste studiecirkeln var matlagningskurs för herrar.
Boulespel har också kommit att bli en stor verksamhet med 3 grupper i Vänge, Börje och Järlåsa. I Järlåsa spelar man även vintertid i bygdegården.

Tävlingar. Föreningens namn är känt i skidkretsar, då medlemmar framgångsrikt deltagit i SPFs riksmästerskap på skidor. I orientering har föreningen också visat framfötterna. Även vid tävlingar i boule och bridge brukade föreningens medlemmar delta. Vi har varje år klubbmästerskap i Boule med ett flertal lag. I distriktets frågesporttävling Hjärnkoll kom vårt lag på en hedrande tredje placering år 2013.
Vid månadsmötena har många kulturella inslag stått på programmet. Besök av författare, musikanter och musikgrupper. Även föreningens medlemmar har delgivit sina reseminnen och naturupplevelser. Ofta har det också förekommit för pensionärer aktuella ämnen t. ex odlingstips för trädgården och juridik för seniorer mm.

Nyttig information. Vi har haft besök av äldreombudsmannen, representanter från kommunen för information om färdtjänst och från landstinget om hjälpmedel för hörselskadade. Ögonsjukdomar liksom hur man kan upptäcka en förestående stroke har också behandlats vid månadsmöten. Ett annat mycket uppskattat föredrag handlade om när minnet sviker.
Vår föda, mängd, näringsinnehåll och hur den serveras är av stor betydelse. Vid flera tillfällen har vi gästats av sakkunniga på området.
Uppskattade besök har det varit från Seniorshopen och Nofa, då medlemmar visat en del av deras utbud.

Resor. I föreningens verksamhet har resor varit av stor betydelse. Både en- tre- och femdagars resor har förekommit. Dagsutflykter med buss i "närområdet" dvs. Stockholm, Roslagen, Västerås och Eskilstuna har förekommit så gott som varje år. Liksom utflykter i egna bilar i våra närmaste omgivningar. Nästan varje år har någon form av teaterbesök stått på programmet. Det kan ha varit en föreställning på Stadsteatern som besökts, friluftsteater i Rasbo, Högbo bruk eller Linnés Hammarby. Revyresa till Örebro (Hjalmars Julburlesque) och Iggesundsrevyn. Musicalbesök i Åbo eller Stockholm ibland kombinerat med båtresa. Studiebesök på hemmaplan hos Polisen, Radio Uppland, Gustavianum, Bror Hjort museum, Industriminnesföreningen, Gamla pumpverket, Medicinhistoriska museet, BMC och Värmeverket och många fler platser.
Vid bussutflykter ingår alltid besök på något känt ställe på respektive ort som ex. Stadsmuseet och Bolinders i Eskilstuna, Gustavsbergs porslinsmuseum och hyttan i Engelsberg, Jularbomuseet för att nämna några.

Fester med dans. Stående inslag i föreningens verksamhet har de traditionella vårfesterna, grillfesterna och julborden varit. Där har ett flertal av medelemmarna villigt ställt upp med arbetsinsatser till de övrigas glädje och förnöjelse. Dans till levande musik har varit tradition. Föreningen har varit inbjudna till fester och allsångsstunder hos flera grannföreningar.

Skönsång. Under de tidigaste åren fanns en sångkör "Sävsångarna" under ledning av Hilding Edeby. Den traditionen har sedan 2006 fortsatt men nu i pastoratet Norra Hagundas regi. Drygt 25 tal av föreningens medlemmar bildar nu kören "Sävsångarna" med sångövning vaje vecka och medverkar i kyrkorna. Kören gör också årligen besök på Hagundagården. Efter ett besök i Esbo har föreningen fått kontakt med en finsk SPF förening och dess kör. Kontaktutbyte har sedan skett ett flertal gånger.

Bevara Dalby. Föreningen har medverkat i en arbetsgrupp med uppgift att bevara Dalbyhemmet som varit nedläggningshotat. Det blev ett lyckat resultat av den insatsen. Dalbyhemmet byggdes om och antalet vårdplatser nästan fördubblades.

Vid klubban. Uppdraget som ordförande i föreningen har förutom Ragnar Kjellerby innehafts av Sture Geidnert, Rune Jergeby, Gunnar Jansson och Nils-Erik Kåsfält. Pressreferent har varit Rune Jergeby. Även Åke Nilsson och Ingalill Andersson har bidragit med referat från föreningens aktiviteter.
Sävaådalen 2014
Styrelsen

 

 

Publicerades: 08 januari 2019 Uppdaterades: 09 mars 2019