Verksamhetsberättelse 2020

Uppdaterades: 09 februari 2021

Styrelsen för SPF seniorerna Sävaådalen lämnar följande redogörelse för verksamheten under 2020

År 2020 har präglats av Coronaviruset och varit tungt och svårt för alla och gjort vårt föreningsarbete oförutsägbart och tidvis omöjligt att upprätthålla. Vi har emellertid försökt att hitta möjliga vägar att hålla kontakten med våra medlemmar. Brev med information, tips och tävlingar har sänts ut vid 7 tillfällen oftast med e-post men också med ordinarie post. Under 2020 uppmärksammade vi också 60 jubilarer med gratulationskort.

Styrelsen har bestått av Britta Fagerberg ordförande, Inger Falk vice ordförande, Alf Hanslöf sekreterare, Solweig Henriksson kassör, Ulf Norling, Roine Andersson, Ann-Mari Rönnefall, Tommy Nilsson, Agneta Gustafsson, Elsie-Marie Franzén och Per-Lennart Andersson.
Styrelsen har under året haft 12 sammanträden, varav 10 protokollförda och två med minnesanteckningar. Antalet medlemmar vid årsskiftet 2020 – 2021 var 322 medlemmar inklusive 9 vänmedlemmar. Antalet 2019 var 320 inkl. 6 vänmedlemmar. En ökning med två.

Januari.
Diskussion med äldrenämnden den 17 januari om Uppsalas arbete för att bli en mer äldrevänlig kommun. I Järlåsa bygdegård samlades ett 70-talpersoner för att diskutera angelägna äldrefrågor på landsbygden. Från kommun kom 4 personer. Caroline Hoffstedt (S) äldrenämndens ordförande, inledde och talade om handlingsplanen och behovet av att veta mer om hur äldre har det på landsbygden. Efter hennes anförande startade 10 grupparbeten som redovisade många synpunkter på kollektivtrafiken, pendlarparkeringar, vägunderhåll, lokaler sk träffpunkter, seniorluncher i skolorna, bostäder för äldre mm. Allt nedtecknades och skulle sammanställas på kommun.

Judokursen Fallrygghet för äldre startade i Judolokalen i Storvreta med träning av balans, styrka och fallteknik. Åtta träningspass genomfördes av 10 planerade, 4 medlemmar deltog.

Februari
Resa till Gavlerinken i Gävle den 22 febr. Ishockeymatch mellan Brynäs och Frölunda. 35 medlemmar deltog.
Filmvisning på Nordisk Film i Gränby den 21 febr. "Min pappa Marianne" Deltog 62 medlemmar.
SPA-resa till Pärnu i Estland den 23 febr. Resan omfattade 8 dagar. Från Sävaådalen deltog 4 medlemmar och 4 vänmedlemmar. Resan var mycket givande.

Mars
Reseträff den 4 mars i Läby hembygdsgård. Information från olika researrangörer. Drygt 30 medlemmar deltog.
Filmvisning på Nordisk Film i Gränby den 13 mars. Filmen "Catwalk" 16 medlemmar deltog.

Juni
Digital visning av Salsta slott den 10 juni. Guide informerade om barockslottet som färdigställdes 1679. Slottet har ägts av ett stort antal släkter. Ägs numera av statens fastighetsverk och sedan 1993 förklarat som byggnadsminne. Ett tiotal medlemmar deltog i den digitala visningen.

Från mitten av mars till slutet av augusti ställdes alla planerade aktiviteter in pga pandemin. Men under sommaren arrangerades kulturvandringar med frågesport var fjortonde dag i Börje, Järlåsa och Ekeby Vänge.

Augusti
Kulturvandring vid Wik den 28 aug. Seved Thunberg berättade om Wik och Wiks slott. Därefter fika och promenad i Wiksparken. 38 medlemmar deltog.

September
Surströmmingsskiva i Järlåsa bygdegård den 9 sept. Mac Olsson svarande för musikunderhållningen.
31 medlemmar deltog.
Funktionärsträff den 22 sept. i Järlåsa bygdegård. Totalt deltog vid två sittningar 67 funktionärer. Mac Olsson underhöll
Nostalgiutflykt till Liljekonvaljeholmens dansbana den 30 sept. Hans Sverredal berättade om Uppsalas

kända mötesplats för danssugna. Mac Olsson underhöll med musik. 25 medlemmar deltog.

Oktober
Utflykt till Möllers torp i Jumkil den 21 okt. Ett fyrtiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Gun och Svante Rova berättade om torpet och jordbruksmuseet.

November
Klädsel av julbockar med granris den 11 nov. på dansbanan vid Järlåsa bygdegård. Stommar var förtillverkade.
Tio bockar köptes och tre hade egna bockar.16 medlemmar deltog i byggandet.

December Två tävlingar utlyste, ett Luciakryss och tre stycken julkryss med bilder från våra aktiviteter.

Bridge har spelats i Läbyvads hembygdsgård endast under 10 veckor under våren och hösten. Tolv medlemmar har deltagit.

Boule har spelats i Järlåsa på måndagar kl 13 några få gånger, men regelbundet i Vänge /High Chaparal på torsdagar kl 13 fram till den 26.10.

Linedance. Två cirklar med vardera 12 deltagare har genomförts i Ramsta bygdegård och i Läby bygdegård några veckor under vintern och några veckor under hösten. I oktober upphörde träningen. Cirkelledare har varit Marja Öman och aktiviteten är ett samarbete med PRO Södra Hagunda.

Styrketräning för äldre. Två grupper, en i Börje och en i Läby har tränat regelbundet enligt det självinstruerande träningsprogrammet Senior Power. Under sommaren skedde träningen utomhus på Ullerängens idrottsplats Jumkil och i Ekeby by Vänge. Ingen träning inomhus efter oktober.

Kören Sävsångarna har övat regelbundet fram till 9.6.

I kurser och möten, i år oftast digitalt, som distriktet och samordningsorgan i SPF anordnat har representanter för föreningen deltagit. Vuxenskolan har utbildat styrelsen i Teams, som är den plattform vi använder vid våra styrelsemöten.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den av revisorerna granskade och godkända balans- och resultaträkning som finns på hemsidan. Årets resultat är 2 777 kr. Intäkter 68 248 kr och utgifter 65 471 kr, var knappt hälften av motsvarande siffror året innan. Nästan hälften av intäkterna utgjorde kommunalt bidrag och detta gör att ekonomin är god. Banktillgångarna är 33 025 kr.

Styrelsen framför ett varmt tack till alla medverkande vid våra sammankomster. Tack också till Uppsala kommun. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. Församlingarna i Balingsta, Börje och Norra Hagunda samt bygdegårdsföreningarna i Hagby, Läbyvad, Jumkil, Järlåsa och Åland.

Uppsala i januari 2021

Britta Fagerberg Inger Falk Alf Hanslöf Solweig Henriksson

Roine Andersson Ann-Mari Rönnefall Tommy Nilsson Agneta Gustafsson

Elsie-Marie Franzén Per-Lennart Andersson Ulf Norling

 

Publicerades: 09 februari 2021 Uppdaterades: 09 februari 2021