Valberedningens förslag

Uppdaterades: 09 februari 2021

Valberedningens förslag till årsmötet.

Presidium :

ordförande Lars-Gunnar Eriksson
sekreterare Alf Hanslöf

Protokolljusterare:

Ann Halvorssen
Lars Jergeby

Ordförande 2021

Britta Fagerberg omval

Styrelseledamöter valda för 2021

Per-Lennart Andersson
Alf Hanslöf
Solveig Henriksson
Ulf Norling
Fyllnadsval vakant

Styrelseledamöter för 2021- 2022

Elsie-Marie Franzén omval
Tommy Nilsson omval
Inger Falk omval
Roine Andersson omval
Agneta Gustavsson omval

Revisorer:

Ulla Gustavsson omval
John Wessman omval

Revisorssuppleanter:

Seved Thunberg omval
Margit Gustavsson omval

Ombud till SPF-distriktets årsmöte

Britta Fagerberg
Agneta Jansson
Inger Falk
Ersättare

Roine Andersson
Maj-Britt Andersson

Ledamot till UPS samarbetsråd

Alf Hanslöf
Ersättare Roine Andersson

Ombud till SPF-samråd Uppsala Knivsta årsmöte
Britta Fagerberg
Agneta Gustavsson
Ersättare Tommy Nilsson
Ulf Norling

Valberedning

Agneta Jansson sammankallande
Agneta Johansson

Publicerades: 09 februari 2021 Uppdaterades: 09 februari 2021