Program hösten 2020

Uppdaterades: 08 september 2020

Program för hösten 2020 Välkommen! Ändringar i programmet liksom nya programpunkter kan tillkomma med kort varsel. De meddelas i så fall via e-post och i UNT.

Regelbundna aktiviteter
Boule spelas i Järlåsa måndagar kl 13, och i Vänge/High Chaparal på torsdagar kl 13 så länge det går att vara ute. Är du intresserad av att börja spela anmäl dig till Elsie-Marie 073-9779275.
I Börje/Fjälliden på fredagar kl 1500. Info Roine 070-2111835.

Senior Power. Ullerängens idrottsplats, Jumkil fredagar kl 9.00. Utomhus! Info Inger 0705-481162.
Utomhus i Ekeby by torsdagar kl 10, senare under hösten i Läby hembygdsgård. Info Ulla Gustavsson 073-7081145 eller Kerstin Grinell 073-9893438.

Månadsmöten

Ons. 9 sept. kl 14. Surströmmingsskiva  utomhus på dansbanan i Järlåsa Bygdegård. Underhållning. Pris 160 kr. Bindande anmälan till Ann-Mari 0735-706162 senast den 5 sept.

Den 30.9 kl 12 Nostalgiutflykt till Liljekonvaljeholmens dansbana, Hans Sverredal berättar om Uppsa-las kända mötesplats för danssugna. Trevliga lättgångna promenadstråk finns i närheten. Eget fika.

Den 21.10 kl13 samling vid Jumkils kyrka för utflykt till närbelägna fäboden Möllers torp och lant-bruksmuseum. Gun Rowa berättar om fäboden. Eget fika. Bra vandringsstigar finns i omgivningen.

I november planeras föreläsning om tarmproblem "Elefanten i rummet"

Julfest planeras den 9.12 i Järlåsa utan dans men med jultallrik och musik med Mathias och Stefan.

Adventskonsert i Blå Hallen den 29.11 är inställd.

Iggesundsrevyn 30.1 2021. Pris 1050. Anmälan senast den 31 oktober. 

Följ oss på hemsidan www.spfseniorererna.se/savaadalen och på Facebook, SPF Seniorerna Sävaådalen. Vi annonserar också i UNT under rubriken "Pensionärsnytt" som regel lördag veckan före. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Känner du någon som vill bli medlem kontakta medlemsansvarige Tommy Nilsson 018-397088 eller 0708-608111. tommy.nilsson3@outlook.com  Medlemsavgiften  är 250 kr/år. Föreningens bg 726-1456.

Kontaktpersoner
Ordförande Britta Fagerberg 018- 461012 eller 070-6773979, britta.fagerberg@telia.com
Sekreterare Alf Hanslöf 073-9374308, alf.hanslof@gmail.com
Kassör Solweig Henriksson 070-3680741, s.henriksson8@gmail.com
Reseansvariga Ann- Marie Rönnefall 0735-706162 eller 018-364717, a.ronnefall@live.se
Roine. Andersson 070-2111835, mbandersson@hotmail.com

Publicerades: 28 december 2019 Uppdaterades: 08 september 2020