Utskick september 2020

Uppdaterades: 04 oktober 2020

Till alla vänner i SPF Sävaådalen

Nu när sommaren lider mot sitt slut är det dags att tänka framåt och fundera hur höstens aktiviteter kan bli med de restriktionerna som fortfarande är nödvändiga och med ovissheten om hur vi seniorer bör förhålla oss. Glädjande är att det just nu är mycket lugnare i Uppsala regionen. Mot denna oklara bakgrund är det svårt att planera långsiktigt i vår förening. Vi får därför nöja oss med att göra planer för några månader i taget. Samtidigt tror vi att det finns ett stort behov att träffas och att det är viktigt att komma in i rutiner med t.ex motion. Vi vill försöka bidra till detta och kommer att hålla kontakten via mailutskick, annons i UNT, hemsidan och facebook.

Höstprogram
Regelbundna aktiviteter
Boule spelas i Järlåsa måndagar kl 13, och i Vänge/High Chaparal på torsdagar kl 13 så länge det går att vara ute. Är du intresserad av att börja spela anmäl dig till Elsie-Marie 073-9779275.
I Börje/Fjälliden på fredagar kl 1500. Info Roine 070-2111835.
Senior Power. Ullerängens idrottsplats, Jumkil fredagar kl 9.00. Utomhus! Info Inger 0705-481162.
Utomhus i Ekeby by torsdagar kl 10, senare under hösten i Läby hembygdsgård. Info Ulla Gustavsson 073-7081145 eller Kerstin Grinell 073-9893438.

Månadsmöten
Den 30.9 kl 12 Nostalgiutflykt till Liljekonvaljeholmens dansbana, Hans Sverredal berättar om Uppsa-las kända mötesplats för danssugna. Trevliga lättgångna promenadstråk finns i närheten. Eget fika.
Den 21.10 kl13 samling vid Jumkils kyrka för utflykt till närbelägna fäboden Möllers torp och lant-bruksmuseum. Gun Rowa berättar om fäboden. Eget fika. Bra vandringsstigar finns i omgivningen.
I november planeras föreläsning om tarmproblem "Elefanten i rummet"
Julfest planeras den 9.12 i Järlåsa utan dans men med jultallrik och musik med Mathias och Stefan.

Ändringar i programmet liksom nya programpunkter kan tillkomma med kort varsel. De meddelas i så fall via e-post och i UNT..

Adventskonsert i Blå Hallen den 29.11 är inställd.
Iggesundsrevyn 30.1 2021. Pris 1050. Anmälan senast den 31 oktober.

Information från Vuxenskolan
Föreningsutveckling
Höstens utbildningar för föreningar är:
• Ny i förening (Uppsala) 22 september
• Marknadsföring/sociala media- digital utbildning 20 oktober
• Valberedning - digital utbildning 3 november

Vi möts digitalt – att anordna och delta i digitala möten
• Vi möts digitalt: Teams och Cisco Meeting - digital utbildning 9 o 30 september samt 14 okto-ber
• Vi möts digitalt: WhatsApp och Messenger-digital utbildning 16 september och 7 oktober
• Vi möts digitalt: Jitsi digital utbildning 23 september samt 21 oktober

Information och anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/vara-amnen/foreningsliv/
Avgiften är 100 kr/deltagare och de är bara för våra samverkande föreningar.

Har din förening idéer på aktiviteter för social delaktighet bland äldre?
Kanske berättarkvällar på telefon, musik utanför någons fönster, hantverksträffar utomhus? Vad som genomförs är ni fria att komma på!
Vi har nu möjlighet att stå för en del av era kostnader* för aktiviteten (inklusive lokal, arvoden, inköp av material). Vi kan också låna ut surfplattor och annan utrustning.
Aktiviteterna ska genomföras under 2020, riktas till personer över 62 år, i grupp eller individuella insatser, fysiskt eller på distans (telefon eller dator/surfplatta) och såklart följa rekommendationer under covid-19.
*Socialstyrelsen har beviljat oss finansiering för att motverka ensamhet bland äldre. Var kreativa och ta kontakt med SV!

Några tips?
Se Uppsala med nya ögon med vår samverkanspartner Anders Allard – max 10 personer – väldigt populära guidningar😊
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/nyhetslista-v2/upplev_uppsala_med_nya_ogon/

Filmen Sveriges Bästa Svensk del 2 (och del 1) ser ni här:
https://www.sverigesbastasvensk.se/
Ett diskussionsunderlag finner ni också där!

Har du önskemål om programpunkt eller studiecirkel ta kontakt med någon i styrelsen!
Information om programmet sänds oftast med e-post numera. Du har väl anmält rätt e-mailadress till Sävaådalens medlemsregister?

Styrelsen

 

Publicerades: 04 oktober 2020 Uppdaterades: 04 oktober 2020