Järlåsa den 17.1

Uppdaterades: 26 januari 2020

Äldrenämnden bjöd in till en diskussion om Uppsalas arbete för att bli en mer äldrevänlig kommun – en bättre plats att åldras på!

Till järlåsa bygdegård kom ett 70-tal personer för att diskutera angelägna äldrefrågor på landsbygden. Från kommun medverkande: Caroline Hoffstedt (S), äldrenämndens ordförande, Jesper Kyrk, äldreförvaltningen, Heléne Stenlund, äldreombudsman, och Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun. 

Caroline Hoffstedt inledde och talade om handlingsplanen och  behovet av att veta mer om hur äldre har det på landsbygden. Så efter hennse anförande startades 10 grupparbeten. Vid redovisningen av dessa framfördes många synpunkter på kollektivtrafiken, pendlarparkeringar, vägunderhåll, lokaler sk träffpunkter, seniorluncher i skolorna, bostäder för äldre mm.  Allt nedtecknades och sammanställs på kommun.

Kommunens inbjudan Vi vill fånga upp lokala perspektiv och frågorUppsala kommun är med i Världshälsoorganisationens (WHO:s) globala nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Kommuninvånare 60+ har deltagit i den omfattande medborgardialog som genomfördes under 2016–2017 och kunnat yttra sig om det program och den handlingsplan för en äldrevänlig kommun som därefter tagits fram.

Nu går vi från planer till handling. Därför vill vi stämma av med er att vi går i rätt riktning. Diskussioner med kommuninvånarna är viktigt för att fånga upp lokala perspektiv och frågor. Mötet är det första på en längre turné genom kommunen.
Vi bjuder på fika!
Mötet är ett samarbete mellan SPF Seniorerna Sävaådalen och Uppsala kommun.

 

Publicerades: 26 januari 2020 Uppdaterades: 26 januari 2020